"Vår strävan är att det arbete som vi gör för våra kunder, ska underlätta deras vardag och framför allt, göra den enklare."

 

Supplier by 65° nord

För engcon koncernen har vi utvecklat ett verktyg som förenklar inköpskedjan för konstruktörer, inköpare och alla leverantörer. När en order lagts så skickas automatiskt ett elektroniskt paket innehållande alla ritningar, skärfiler, ändringsordrar och övrig relevant dokumentation som berör respektive artikel i ordern.

Leverantören kan i sin tur skicka delar av eller hela paketet till sina leverantörer. Ifall någon artikel ingår i en ändringsorder innan ordern är slutlevererad så uppdateras respektive berörd artikel med nya underlag i alla leveransled när ändringsorden är frisläppt. När ordern är slutlevererad raderas alla filer men orderrader och all korrespondens sparas för respektive part.

Programmet har också stöd för drag-och-släpp av en order till affärssystemen Monitor och Pyramid.

Verktyg

 • Autodesk Vault Professional®
 • Pyramid®
 • Monitor®

Add-ins

Till våra kunder som använder Autodesk Inventor och Autodesk AutoCAD bygger vi effektiva vardagsverktyg som vi paketerar i kundanpassade verktygslådor. Som exempel på funktioner kan nämnas spara sedundära filformat, automatisk generering av DXF-filer, lättanvänd egenskapshanterare samt dataöverföring till affärssystem.

Verktyg

 • Autodesk Inventor®
 • Autodesk AutoCAD®
 • Autodesk NavisWorks®
 • Autodesk Vault®/Autodesk Vault Professional®
 • Autodesk Infrastructure Map Server®

Update Service by 65° nord

Som komplement till Microsoft Center Configuration Manager har vi utvecklat en produkt som främst riktar sig till distribuerade organisationer där man enkelt vill kunna hantera installationer, uppdateringar och gemensamma mallar/templates.

Systemet är helt transparent över internet och använder sig av en pull-teknik via port 80 från respektive klient. En ansvarig kan enkelt distribuera ut filer och samtidigt få kontroll på aktuella versioner av programvaror för respektive klient.

Verktyg

 • Autodesk Vault Professional®

3D-arkiv

Tillsammans med LKab, Boliden, Smurfit Kappa och SSab har vi gjort en fallstudie hur ett 3D-arkiv ska implementeras. Syftet var att utröna vilka möjligheter och begränsningar som ett distribuerat arkiv ger i samband med 3D-modellering. 4 konsultgrupper med en geografisk spridning från Göteborg i söder till Kiruna i norr deltog i studien.

Verktyg

 • Autodesk Vault Professional®

Lägesbunden information

Vi utvecklar tätt tillsammans med Ansvarsbesiktning och Abesiktning ett system för hantering av lägesbunden information. De använder systemet integrerat med moduler för bl.a. buller, sättningar, vibrationer och grundvatten. I produkten kan all lägesbunden information redovisas i en dynamisk karta där man valfritt kan välja att visa valfri informationen utifrån en AutoCAD-ritning eller Google Map.

Systemet används med framgång i större och mindre infrastrukturprojekt. Som exempel på aktiva projekt kan nämnas Citybanan och ombyggnaden av Slussen i Stockholm.

Verktyg

 • Autodesk Infrastructure Map Server®
 • MapGuide Open Source
 • AutoCAD®

Samanställning av importunderlag

För ett stort antal av våra kunder har vi sammanställt deras konstruktionsunderlag eller anläggningsdokumentation samt importerat den till i huvudsak Autodesk Vault. Några av det många företag vi hjälpt kan nämnas Alfa Laval, Sandvik Coromant, Smurfit Kappa, BillerudKorsnäs, Brokk, ExTe och engcon.

Verktyg

 • Autodesk Inventor®
 • AutoCAD®
 • Autodesk Vault Professional®

Verksamhetsstöd/processgenomlysning

Vi har under många år hjälpt våra kunder att minska kvalitetsbristkostnader samt kortat ner ledtider inom arbetsprocesserna. Utifrån en nulägesanalys och tillförande av teknik har vi i samarbete med kunden skapat väldefinierade gränssnitt mellan olika funktioner som minimerar användandet av felaktiga underlag och dubbellagrad information.

Kontakta oss